En Peret Blanc, de Beget

 

   

 

   
 

Revista Alimara
Núm. 60-61
Estiu-tardor de 1997